Pedigree

MAR HAKUSHO 663 (PB17753)

MAR KIKUYASU 1055 (PB22750)

MAR KIKUYASU 1305 (PB6929)

CHR SANJIROU 182R (FB6012)

MAR HEATHERKURA 898 (PB11089)

MAR BLACK ANN 1325 (PC6925)

 

KENJURO (PB6721)

HOH HAKUSHO 37W (PB12698)

YOSHIKEIKO (PB5848)

KEVINHANIFUJI (FB3620)

MAR BLACK VELVET 1666 (PB7072)

MAR BLACK VELVET 738 (PC4631)